Logo
Na czym polega psychologia humanistyczna?
26 lip 2023

Na czym polega psychologia humanistyczna?

Post by Gilbert Piasecki

Psychologia humanistyczna, będąca jednym z głównych nurtów w psychologii, stanowi alternatywę dla bardziej tradycyjnych podejść, takich jak psychoanaliza czy behawioryzm. Skupia się na pozytywnych aspektach ludzkiej natury, podkreślając wartość, wolność wyboru i dążenie do samorealizacji. W tym artykule przeprowadzimy wnikliwe spojrzenie na podstawy tego fascynującego podejścia, jego cele i kluczowych przedstawicieli.

Założenia psychologii humanistycznej

Człowiek jako całość

Jednym z podstawowych założeń psychologii humanistycznej jest postrzeganie człowieka jako całościowej jednostki. W przeciwieństwie do innych podejść, które mogą analizować ludzkie zachowanie w oderwaniu od kontekstu, psychologia humanistyczna zwraca uwagę na to, jak wszystkie aspekty jednostki – myśli, uczucia, doświadczenia – współdziałają i kształtują jej tożsamość.

Cele i kierunki badań w psychologii humanistycznej

Odkrywanie i ujawnianie potencjału człowieka

Kluczowym celem w psychologii humanistycznej jest eksploracja i ujawnianie ludzkiego potencjału. Zamiast koncentrować się na patologiach czy nieprawidłowościach, badacze w tym nurcie starają się zrozumieć, jak ludzie mogą osiągnąć swoje maksymalne możliwości. Takie podejście otwiera drzwi do praktyk, które wspierają ludzi w osiągnięciu pełni swych zdolności, zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym.

Przedstawiciele nurtu humanistycznego

Abraham Maslow i jego teoria samoaktualizacji

Pewnie wielu z nas kojarzy hierarchię potrzeb Maslowa, która przedstawia pięć poziomów potrzeb ludzkich, zaczynając od podstawowych potrzeb fizjologicznych, a kończąc na potrzebie samorealizacji. Maslow wierzył, że tylko niewielka część ludzi osiąga ten najwyższy poziom, ale każdy z nas ma w sobie potencjał do tego. Jego prace skupiały się na tym, jak możemy stworzyć warunki, które pomogą ludziom dążyć do tego ideału.

Carl Rogers i podejście podmiotowe

Carl Rogers jest kolejnym znaczącym przedstawicielem psychologii humanistycznej. Znany jest z klientocentrycznego podejścia w terapii, w którym terapeuta oferuje bezwarunkową akceptację, empatię i autentyczność, umożliwiając klientowi prowadzenie procesu leczenia. Rogers wierzył w nieograniczone możliwości człowieka do rozwoju i dążenia do samorealizacji.

 

0 Komentarzy

Dodaj komentarz