Logo
Czy do psychologa można się przytulić?
21 sie 2023

Czy do psychologa można się przytulić?

Post by Gilbert Piasecki

Psychologia, jako dziedzina nauki, bada złożone relacje międzyludzkie oraz wpływ różnych czynników na zdrowie psychiczne. Jednym z takich czynników jest dotyk, który odgrywa ważną rolę w interakcjach społecznych. W związku z tym warto się zastanowić, jakie miejsce dotyk zajmuje w terapii psychologicznej.

Psychologiczne znaczenie dotyku i bliskości

Dotyk to jeden z podstawowych zmysłów człowieka. Ma on kluczowe znaczenie dla rozwoju emocjonalnego i fizycznego, zwłaszcza w pierwszych latach życia. Niemowlęta, które nie doświadczają regularnego dotyku, mogą rozwijać zaburzenia emocjonalne i fizyczne1. Dotyk działa jak „lekarstwo” na stres, pobudza produkcję oksytocyny – hormonu odpowiedzialnego za uczucie przywiązania i bezpieczeństwa.

Komfort emocjonalny i relacja pacjent-terapeuta

Relacja między pacjentem a terapeutą to kluczowy element skutecznej terapii. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa jest niezbędne, aby pacjent mógł się otworzyć. W niektórych sytuacjach, gesty takie jak przytulenie czy podanie ręki, mogą intensyfikować poczucie wsparcia i zrozumienia. Jednak nie zawsze są one odpowiednie i mogą stać się źródłem nieporozumień.

Kulturowe normy i konwenanse

Normy dotyczące dotyku różnią się w zależności od kultury. W niektórych społeczeństwach przytulenie jest naturalną formą wyrażania wsparcia, w innych może być postrzegane jako naruszenie przestrzeni osobistej. Psychologowie muszą być świadomi tych różnic i dostosowywać swoje podejście do indywidualnych potrzeb pacjenta2.

Podstawowe reguły wizyt u psychologa

Chociaż nie istnieje jednolita „instrukcja” dotycząca dotyku w terapii, istnieją pewne ogólne wytyczne. Najważniejsze z nich to szanowanie granic pacjenta i unikanie jakichkolwiek działań, które mogą prowadzić do nieporozumień. Wszelkie gesty muszą być dokładnie przemyślane i zawsze uzgodnione z pacjentem.

Sytuacje, w których dotyk jest wskazany

Chociaż wiele sytuacji w terapii nie wymaga fizycznego kontaktu, istnieją okoliczności, w których jest on uzasadniony.

Przytulanie dzieci u psychologa dziecięcego

Dzieci, szczególnie te młodsze, często potrzebują fizycznego pocieszenia. Przytulenie może pomóc w nawiązaniu kontaktu i zbudowaniu relacji zaufania. Jednak ważne jest, aby taki kontakt był inicjowany przez dziecko i odbywał się w obecności opiekuna3.

Przytulanie w terapii par

W pracy z parami, dotyk może być narzędziem pomocnym w przełamywaniu barier komunikacyjnych. Pod warunkiem, że obie osoby są komfortowe z taką formą interakcji, terapeuta może zachęcić je do przytulenia się lub trzymania za ręce w trakcie sesji.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz